Online Randevu Laboratuvar Sonuç

0312 284 08 08

7 / 24 Acil Servis

TİBBİ BİRİMLERİMİZ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde yatarak ve ayaktan takip ve tedavi olanağı bulunmaktadır. Poliklinikte değerlendirilen hastalarımızın akciğer grafisi, gerekli görülen vakalarda ilaçlı veya ilaçsız akciğer tomografisi, solunum fonksiyon testleri ve solunum yolunu etkileyen rahatsızlıkları ile ilgili olan kan tahlilleri yapılmakta ve değerlendirilmektedir. Ayrıca videobronkoskopi ünitesinde bronkoskopi işlemi yapılabilmektedir. Gerekli durumlarda girişimsel radyoloji bölümü ile birlikte tomografi eşliğinde akciğer biyopsisi, ultrason eşliğinde plevra sıvısı örneklemesi ve gerekirse tedavi amaçlı plevra sıvı drenajı yapılabilmektedir.

Bölümümüzde solunum yollarını etkileyen astım, kronik bronşit, zatürre ve akciğer kanseri gibi çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra alerji testleri yapılmakta ve sigara bırakmanın yolları konusunda danışmanlık verilmektedir.

 

 • Doç.Dr.

  Emin MADEN

  Doktor Profili
 • Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde teşhis konulan ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar:

  Astım, alerjik hastalıklar

  Akut-kronik bronşit

  Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı (KOAH)

  Akciğer zarı hastalıkları,

  Mezotelyoma

  Zatürre (Pnömani)

  Tüberküloz (verem)

  Akciğer kanseri

  Mesleksel akciğer hastalıkları

  Uykuda solunum bozuklukları

  İnterstisyel akciğer hastalıkları

  Akut ve kronik solunum yetmezliği

  Sarkoidoz

  Akciğer embolisi

  Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikayetlere sebep olabilmektedir. Göğüs hastalıkları bölümünde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkândan da yararlanılmaktadır.

  Sigara toplum sağlığını tehdit eden önlenebilir nedenlerin başında gelmektedir. Akciğer üzerine direkt etkileriyle hem havayolu hastalıklarına (kronik bronşit, amfizem gibi kronik tıkayıcı akciğer hastalıkları) hem de kanserden ölümlerde birinci sırada yer alan akciğer kanserine neden olmaktadır. Ayrıca özellikle çocuklarda sigara dumanına maruziyet hem alt solunum yolu enfeksiyonları (zatürre, bronşit) hem de astım gelişimine neden olabilmektedir. Hastalıkları tedavi etmekten daha etkili olan yol hastalık oluşumunu engellemek yani koruyucu hekimliktir. Bu amaçla bölümümüzde sigarayı bıraktırma polikliniği hizmet vermektedir.

 • Bölümümüzde yapılan işlemler:

  Solunum fonksiyon testleri

  Nebulizatör ile inhaler tedavi

  Plevral sıvı aspirasyonu

  Arter kan gazı alma

  Bronkoskopi

  Göğüs radyolojisi

  Bilgisayarlı tomografi taraması

  Transtorakal biyopsi (Tomografi eşliğinde)

  Cilt prick testi

  Torasik ultrasonografi