Online Randevu Laboratuvar Sonuç

0312 284 08 08

7 / 24 Acil Servis

TİBBİ BİRİMLERİMİZ

KALP VE DAMAR GÖĞÜS CERRAHİSİ

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde alanında deneyimli uzman doktor ve yardımcı sağlık personeli kadrosuyla bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ameliyathane, Postoperatif Yoğun Bakım, servis ve poliklinik birimlerimizde nitelikli sağlık hizmeti verilmektedir. erişkin açık kalp ameliyatları, erişkin damar ameliyatları ve girişimsel-anjiografik damar içi tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır.​

Açık kalp ameliyatları içerisinde koroner by-pass ameliyatlarında on yıllık açık kalım oranı %95'in üzerinde olduğu için öncelikle sol göğüs altındaki atardamar (LİMA) kullanılarak by-pass yapılmaktadır. Birden fazla by-pass gereken durumlarda ise sağ göğüs altındaki atardamar (RİMA), kol atardamarı (radial arter) ve bacak toplardamarları (Safen ven) kullanılmaktadır. Uygun hastalarda Minimal İnvaziv (küçük kesi kullanılarak) açık kalp ameliyatları da yapılmaktadır.

Kalp kapak operasyonlarında eğer kalp kapağının yapısı tamire uygun ise öncelikle tamir yapılmakta, uygun olmayan hastarda ise kalp kapağı değiştirilmektedir. En sık metalik kalp kapağı olmak üzere biyolojik kalp kapağı da kullanılmaktadır. Gebelik beklentisi olan veya ileri yaştaki bazı hastalarda tercihen biyolojik kalp kapağı kullanılabilmektedir.

Aort anevrizma/diseksiyon ameliyatlarında ise hastalıklı bölge çıkarılarak yerine suni damar yerleştirilmektedir.

Tıkayıcı Periferik Damar Hastalıklarında by-pass için hastanın kendi toplardamarı (safen ven), suni damar ya da biyolojik damar greftleri kullanılmaktadır.

Karotis arter (Şah damarı) darlıkları, genişlemeleri ve tümörleri de gerektiğinde hastanın kendi toplardamarından (Safen ven) ya da suni bir yama kullanılarak tedavi edilmektedir.

Diyalize giren hastalar için kalıcı veya geçici diyaliz katateri takılması, kendi damarları ya da suni damar kullanılarak fistül açılması, çalışmayan fistüllerin tamiri ve aşırı genişlemiş fistüllerin kapatılması ameliyatları yapılmaktadır.

Varis hastalarının tedavisinde Endovasküler (Damar içi) lazer, radyofrekans, buhar, glue ve köpük skleroterapi gibi güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Varis hastaları işlemin yapıldığı gün taburcu edilerek kısa süre içerisinde gündelik hayatına dönebilmektedir. Ayrıca cilt altında belirginleşen telenjiektaziler (kılcal damar ağları) de kozmetik amaçlı tedavi edilmektedir.

Ameliyat ve endovasküler girişim yöntemleriyle tedavi şansı olmayan özellikle Buerger hastalığı olmak üzere tıkayıcı Periferik Damar Hastalıklarının tedavisinde yaraları iyileştirmek ve uzuv kaybını engellemek amacıyla PRP ve kök hücre uygulamaları da yapılmaktadır.

 • Prof. Dr.

  Ömer ÇAKIR

  Doktor Profili
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde birçok hastalık Endovasküler Yöntemler kullanılarak tedavi edilmektedir.

  Aort Anevrizma(genişleme) ve Aort Diseksiyonlarının(yırtılma) tedavisinde EVAR(Karın bölgesindeki Aort ana atardamar genişlemelerinde damarın yırtılmasını engellmek için kasıktaki damardan girilerek suni stentli damar yerleştirilmesi) ve TEVAR(Göğüs bölgesindeki Aort ana atardamar genişlemelerinde damarın yırtılmasını engellmek niçin kasıktaki damardan girilerek suni stentli damar yerleştirilmesi) yöntemi kullanılmaktadır.

  Aort (ana atardamar) darlıklarında, Periferik arter darlık,tıkanıklık ve genişlemelerinde(Tüm kol ve bacak atardamarları), Karotis arter (şah damarı) darlık ve genişlemelerinde böbrek atardamarı darlıklarında, DVT(Derin toplardamar tıkanıklığı) ve Pulmoner Emboli(akciğer ana atardamarı tıkanıklığı) tedavisinde ameliyatsız Girişimsel-Anjiografik Tedavi Yöntemleri kullanılmaktadır.

  Açık Kalp Ameliyatları

  Koroner Bypass Ameliyatları(Duran-Çalışan Kalpte), Kalp Kapak Ameliyatları(Değişim-Tamir),Aort Anevrizma(Balonlaşma-Genişleme) Ameliyatları, Aort Diseksiyon(Yırtılma) Ameliyatları, Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Ameliyatları(ASD,VSD,vb), Kardiyak Miksoma ve Tümör Ameliyatları, Aritmi(Ritim bozukluğu) Ameliyatları, Kalp Anevrizma(Balonlaşma-Genişleme) Ameliyatları

  Endovasküler-Anjiografik Girişimsel Tedaviler

  Tıkayıcı Periferik Damar Hastalığı (Balon, Stent, Aterektomi,vb.), Periferik Damar Anevrizmaları (Stent,Coil,vb.) , Karotis Arter(Şah damarı) Darlıkları ve Anevrizmaları (Stent) ,Aort anevrizması(Balonlaşma-Genişleme) ve Aort Diseksiyonu (Yırtılma) için EVAR-TEVAR, Pulmoner(Akciğer atardamarı) Emboli ve DVT (Derin Ven Trombozu), Diyabetik Ayak Tedavisi (Balon, Stent, Aterektomi,vb.)

  Periferik Damar Ameliyatları

  Karın içi büyük damarlar ve bacak damarı by-pass Ameliyatları, Embolektomi(Damar içi pıhtı çıkarma) , Travmatik damar yaralanması Ameliyatları

  Karotis Arter(Şah damarı) Ameliyatları

  Karotis(Şah damarı) Cisim Tümörü çıkarılması , Karotis(Şah damarı) Anevrizma ve Fistül Onarımları, Karotis Arter(Şah damarı) Darlığı için Endarterektomi

  Vasküler Erişim Ameliyatları(Diyaliz amaçlı)

  Diyaliz amaçlı Aterio-venöz Fistül Açılması, Fistül Revizyonu ve Fistül Kapatılmas

  Endovenöz Ablasyon(Varis, Retiküler Ven ve Telenjiektazi Tedavisi)

  Varis ve ciltteki kılcal damarların ameliyatsız Endovasküler(Damar içi girişim) yöntemle Tedavisi (Radyofrekans, Lazer,Glue, Skleroterapi,vb.)

  Kök Hücre Tedavileri

  Ameliyat ve Endovasküler girişim yöntemleriyle tedavi şansı olmayan özellikle Buerger hastalığı olmak üzere Tıkayıcı Periferik Damar Hastalıklarının Tedavisi