Online Randevu Laboratuvar Sonuç

0312 284 08 08

7 / 24 Acil Servis

TİBBİ BİRİMLERİMİZ

ÜROLOJİ

Üroloji Bölümü'nde ürolojinin tüm ameliyatları alanında uzman hekimler tarafından modern cihazlar ile gerçekleştirilmektedir. Böbrek, idrar yolları, mesane ve prostat hastalıkları, kısırlık gibi üroloji ile ilgili tüm konularda hastanemizde hizmet verilmektedir.

Üriner sistem taş hastalıkları

Böbrek- üreter-mesane taşları

Ürolojik kanserler

Prostat, mesane, böbrek, testis, idrar yolları Prostatın iyi huylu büyümesi (BPH) Transrektal ultrasonografi ve prostat biyopsisi Flexibl Sistoskopi ve Üreterorenoskopi

Çocuk ürolojisi

Sünnet, inmemiş testis, hidrosel, varikosel, hipospadias ameliyatları

Endoürolojik Ameliyatlar

Endoskopik üreter taşı tedavisi, retrograd intrarenal cerrahi, perkütan nefrolitotomi, endoskopik mesane taşı tedavisi, transüretral prostat rezeksiyonu, transüretral mesane tümörü rezeksiyonu

Laparoskopik Ürolojik Cerrahiler

Laparoskopik basit ve radikal nefrektomi, laparoskopik renal kist eksizyonu, laparoskopik üreter taşı cerrahisi, laparoskopik pyeloplasti