Alzheimer ve Parkinson (Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları) Ünitesi

Alzheimer ve Parkinson (Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları) Ünitesi

Alzheimer ve Parkinson (Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları) Ünitesi

Alzheimer ve Parkinson (Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları) Ünitesi

Alzheimer ve Parkinson hastalıkları, gittikçe yaşlanan dünya nüfusunda sıklığı ve önemi artan sağlık sorunları haline gelmiştir. Bu hastalarda kronik hastalıklar, sosyal ve psikolojik problemler sık gözlenmektedir.  Dolayısı ile bu hasta grubunda kapsamlı nörolojik, geriatrik ve psikolojik değerlendirme önem arz etmektedir.

Alzheimer ve Parkinson Ünitemizde yaşlı bireylerin bilişsel, nörolojik sorunları, kronik hastalıkları (diyabet, hipertansiyon, osteoporoz gibi) ve psikolojik problemleri takip ve tedavi edilmektedir. Aynı zamanda koruyucu hekimlik uygulamalarına ve sosyal sorunlara yönelik birçok hizmet sunulmaktadır.

Ayrıca ünitemizde gerektiğinde ilgili diğer branşlarla işbirliği yapılarak hastaların tüm problemleri hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenmektedir.

 

Ekibimizde, alanında yetkin, akademik ve tecrübeli Geriatri, Nöroloji ve Psikoloji uzmanları bulunmaktadır.

 

Yaşlılarda Nöroloji, Geriatri ve Psikoloji Alanında Sık Görülen Hastalıklar;

Alzheimer ve Diğer Demans Türleri

Alzheimer,  en sık görülen demans türü olup demansların yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır. Çoğunlukla 65 yaş ve üzeri yaşlarda ortaya çıkar. Unutkanlıkla başlayıp zamanla dikkat, konsantrasyon, davranış ve muhakeme gibi diğer bilişsel işlevler bozulur. Alzheimer, beyinde istenmeyen birtakım proteinlerin yeterince temizlenememesi ve birikmesi sonucu beyin hücrelerinin ölümü ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Demansın türüne göre beyin hücre ölümü farklı alanlardan başlar. Alzheimer dışında frototemporal demans, lewy cisimcikli demans, vasküler demans, parkinsona bağlı demans gibi daha birçok türü vardır.

Parkinson ve Diğer Hareket Bozuklukları

Beyinden iletilen sinyallerde bozulma sonucu kasları kontrol etmede zorlanma ve istemsiz hareketler ile karakterize bir hastalıktır. Beyinde kasların düzgün ve kontrollü çalışmasında rol oynayan dopamin adı verilen kimyasal maddenin azalması söz konusudur. En sık görülen semptomları el, kol ve bacaklarda titreme ve hareketlerde yavaşlamadır. Parkinson hastalığı dışında Parkinson plus sendromları, tik bozuklukları ve huzursuz bacak sendromu diğer sık görülen hareket bozukluklarıdır.

Geriatrik Sendromlar

Geriatrik sendrom yaşlılık döneminde ortaya çıkan ve birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilen sağlık problemlerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Geriatrik Sendrom başlığı altında demans, depresyon, prostat hastalıkları, üriner inkontinans (idrar kaçırma), osteoporoz, sarkopeni (kas erimesi) malnütrisyon (beslenme bozukluğu), bası yaraları, polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı) gibi daha çok yaşlılık döneminde gözlenen kronik sağlık problemleri yer almaktadır.

Geriatri; 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, sosyal problemleri ve koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgilenen bilim dalıdır. Yaşlılıkta sık görülen demans, depresyon, prostat hastalıkları, demansa bağlı mental bozukluk (demans psikozu), üriner inkontinans, osteoporoz, osteoartrit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet mellitus gibi kronik hastalıklarla ilgilenmekte ve tedavilerini vermektedir. Bu denli çok sayıda problemi olabilen yaşlı bireylerin tam anlamıyla değerlendirilmesi dünyada da kabul görmüş ve uygulanmakta olan Kapsamlı Geriatrik Değerlendirmenin yapılmasına bağlıdır.

Alzheimer ve Parkinson ünitemizde bilişsel ve nöropsikolojik değerlendirmenin yanı sıra her hastaya Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme de yapılmaktadır. Bu sayede hastanın birden fazla olan sağlık problmeleri bütüncül bir bakış açısıyla tek merkezde çözümlenmekte ve takip edilmektedir.

65 yaş ve üzeri bireylerin rutin sağlık kontrollerini içinde nörolojik ve psikolojik muayenelerini yaptırması erken teşhis için çok önemlidir. Unutmayın erken teşhis hayat kurtarır.

Alzheimer Hastalığında Sık Görülen 10 Temel Belirti Hangileridir?

1-Günlük hayatı olumsuz etkileyen unutkanlıklar(isimleri,tarihleri unutma,ilaçlarını içip içmediğini hatırlayamamak)

2-Kelimeleri bulmada ve pratik düşünmede zorlanmak

3-Zaman ve mekan karmaşası yaşamak(yolunu kaybetmek,nerede olduğunu hangi şehirde olduğunu unutmak ya da karıştırmak,evinin adresini hatırlayamamak)

4-Günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede ve temel ihtiyaçlarını tek başına gerçekleştirmede zorlanmaya başlamak (Yemek yemek, banyo yapmak, giyinmek gibi tek başına yapmakta güçlük çekmek, idrar ve dışkısını kontrol edememek)

5-Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koymak (banyo eşyalarını mutfağa koymak gibi)

6-Ruh hali ya da davranışlarda değişim (agresyon, depresif ruh hali, içe kapanma, ağlama nöbetleri, deliryum)

7-Karar vermede ve yargıya varmada güçlük (para hesabı yapamama, aritmetik beceri bozulması, önemli kararları eksik ya ada yanlış vermek)

8-Konuşma bozuklukları gelişmesi (tekrarlayan kelime kullanımı, özne tümleç ya da yüklemsiz cümleler kurma, anlamsız kelimeler kullanma, bazı harfleri söyleyememe)

9-Uyku ve iştah bozuklukları (uykusuzluk ya da çok uyuma, iştahsızlık ya da aşırı yemek yeme)

10-Günlük yaşam kalitesinin düşmesi (eskiden yaptığı rutin işleri yapamamaya bağlı günlük işlerin aksaması ve zorluk yaşanması)

Alzheimer Nedir?

Beynimizin belli bölgelerinde bazı proteinlerin birikimine bağlı beyin hücrelerinde hasarlanma meydana gelmesiyle haberci kimyasal maddeler azalır. Bunun sonucunda hafıza(bellek) ve öğrenme gibi zihinsel becerilerde bozulma meydana gelir.

Neticede unutkanlıklar ve davranış problemleri baş gösterir.

Birçok demans tipi olmasına rağmen toplumda en sık görülen demans tipi Alzheimer’dir. Çoğunlukla da yaşlılıkla (65 yaş üzeri) birlikte ortaya çıkar.

Alzheimer hastalığı genellikle sinsince ilerleyen kronik bir hastalıktır. Bu sebeple 65 yaş ve üzeri her bireyin gerek yaşlılıkla birlikte sıklığı artan diğer kronik hastalıklar ve gerekse Alzheimer açısından kapsamlı geriatrik, nörolojik ve psikolojik muayeneden geçmeleri önemlidir.

Alzheimer Risk Faktörleri

1-65 yaş ve üzerinde olmak

2-Kafa travması öyküsü olmak

3-Kadın cinsiyet

4-Genetik yatkınlık(Alzheimer öyküsü olan bir aile yakını olması)

5-Eğitim seviyesi ve öğrenim durumu (Okuma yazma bilmemesi, ilkokul mezunu olması, hiçbir uyarana maruz kalmaması)

6-Diyabet, şeker ya da hipertansiyon olması

Parkinson Hastalığı Nedir?

Beyinden iletilen sinyallerde bir bozulma sebebiyle bedenlerindeki kasları kontrol etmekte zorlanmadır. Parkinson hastalarının beyinlerinde, dopamin adı verilen bir kimyasal madde normalden daha düşüktür. Dopamin, beynin bedendeki kasları kontrol etmesine ve bedenin daha düzgün ve kolay hareket etmesine yardımcı olur. Bu kimyasaldaki bozulmalar, kasların istemsiz hareketin kontrolünde zorlanmaya neden olur.

Parkinson hastalığının başlıca belirtileri şunlardır:

 • Titreme: Bedenin, el, bacak ya da baş gibi kısımlarının kontrolsüz sallanması ya da titremesi.Bu hareketler hastanın kontrolü dışındadır. Titreme genellikle dinlenme sırasında artar.
 • Kas sertliği: Parkinson hastalarında el, kol, bacak, boyun ve yüz kaslarını bazen o kadar sertleşmiş hissederler ki donmuş gibi kalabilir ve hareket edemez gibi hissederler.
 • Hareket etmede yavaşlık: Hareket etme yavaşlayabilir. Hastalar küçük adımlar atarak ya da ayaklarını sürüyerek yürürler. Kalemle yazı yazmak, bıçakla meyve doğramak, düğmeleri iliklemek gibi incelik isteyen işlerde zorlanırlar.
 • Denge sorunları ya da dik durmada güçlük çekebilirler.
 • Yorgunluk ve bitkinlik
 • Üzüntü ve depresyon
 • Konuşmada yavaşlama,  yutkunmada zorlanma

Unutmayınız! Parkinson hastalığı ölüme yol açmaz ve Parkinson hastaları doğru tedavi ve tibbi müdahalelerle uzun ve kaliteli bir yaşam sürdürebilir. Parkinson belirtilerinin çoğu tedavi ve destekle kontrol altında tutulabilir.

Parkinson Hastası iseniz Doktorunuza Başvururken Dikkat Etmeniz Gereken Bazı İpuçları: 

•Doktora göstermek üzere güncel kullandığınız tüm ilaçlarınızın bir listesini yapın ve kâğıda yazın.

• Belirtilerinizi dürüstçe ve çekinmeden doktora söyleyin.

• Anlamadığınız bir şey olursa, doktordan bunu tekrarlamasını ya da daha detaylı açıklamasını isteyin.

• Önemli şeyleri doktordan sizin için yazmasını isteyin.

 • Bir akrabanızı ya da size destek olacak bir yakınınızı yanınıza alın.

• Yabancı bir dil konuşuyorsanız, bir tercümanın hazır bulunması çok önemlidir. Randevu alırken tercüman desteği isteyin.

 

Alzheimer ve Parkinson (Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları) Belirtileri Olan Bireyler İçin Kapsamlı İnceleme Sağlayan Tanı Paketimiz

ve Tanı almış hastalar için  Takip-Kontrol paketimiz hakkında lütfen bilgi alınız. 

 

 

Bu Bölüme Yorum Yap

 
 
   
 

 
Çalışma Saatleri
 • P.tesi - Cuma
  08:30 - 17:30
 • Cumartesi
  08:30 - 13:00
 • Pazar
  Acil Servis

Yorum