Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi, yenidoğan-18 yaş arası tüm çocukların böbrek ve idrar yolları ile ilgili tüm hastalıklarının teşhis, tedavi ve izlemi ile uğraşan bilim dalıdır.

Çocuk daha doğmadan anne karnında ultrason ile saptanan böbrek ve idrar yolu anormallikleri varlığında (böbrek içi ve idrar yollarında genişleme, büyük veya küçük böbrekler, tek böbrek vb.) doğum sonrasında her hastanın nasıl takip edileceğine, hangi görüntüleme yöntemlerinin ne zaman uygulanacağına karar verir. Böylece bu hastaların zarar görmemesi için uygun takibini yaparak cerrahi gerektiren hastalara Çocuk Ürolojisi ile birlikte karar verir.

Doğuştan ve genetik böbrek hastalıkları ile idrar yolları tıkanıklıkları da Çocuk Nefrolojisi’nin konusudur.

Ailenin tüm bireyleri üzerinde son derece olumsuz etkiler yapan, gece yatak ıslatma ve gündüz idrar kaçırma ile diğer işeme bozuklukları (Sık işeme, kesikli işeme, ağrılı idrar yapma, acil idrara çıkma isteği, idrarını tutma) durumlarında da uygun tetkikler yaparak tedavilerini düzenler ve takiplerini yapar.

Kız çocuklarında, erkek çocuklarının üç katı sıklığında rastlanan idrar yolu enfeksiyonları, erken teşhis ve uygun tedavi edilmedikleri taktirde, ileride yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği gibi kötü sonuçlara yol açabilir. Ayrıca bu enfeksiyonların çocuklarda tekrarlayıcı özellikte olduğu için, tekrarlamalar önlenmediği taktirde böbrekte kalıcı hasar bırakacağı bilinmektedir. O nedenle idrar yolu enfeksiyonunu hafife almayıp konunun uzmanlarınca izlenmesi, enfeksiyon tekrarına neden olan vezikoüreteral reflü (mesaneden böbrek içine idrar kaçışı) gibi altta yatan bir bozukluk araştırılıp, varsa tıbbi veya cerrahi tedavisinin yapılması gerekmektedir.

Bunların dışında Çocuk Nefrolojisi’nin teşhis, tedavi ve izlemini yaptığı bazı hastalıklar:

 • Çocuklarda İdrarda kan gelmesi (Hematüri)
 • Nefritler
 • İdrarla protein kaybı ve Nefrotik Sendrom
 • Böbrek ve idrar yolu taş hastalığı
 • İdrarla fazla kalsiyum atılımı (Hiperkalsiüri)
 • Çocuklarda yüksek tansiyon (Hipertansiyon)
 • Böbreğin kistik hastalıkları
 • Böbreğin gelişim anormallikleri (Atnalı böbrek, çapraz böbrek, küçük böbrek)
 • Böbreğin tübüler hastalıkları
 • Böbreğin hasar görmesi veya yetersiz çalışması
 • Ani başlayan veya süreğen (kronik) böbrek yetmezlikleri
 • Böbrek kaynaklı vücutta asit birikimi

 

Bu Bölüme Yorum Yap

 
 
   
 

 

Doktorlarımız

Çalışma Saatleri
 • P.tesi - Cuma
  08:30 - 17:30
 • Cumartesi
  08:30 - 13:00
 • Pazar
  Acil Servis

Yorum