DEMANS BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

DEMANS BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

NÖROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. MEHMET YÜCEL, BİLGİLENDİRİYOR

Demans nedir? 

Entellektüel yeteneklerde kayıp ve kişilikte değişiklikle birlikte bellekte bozulma ile giden ve gündelik yaşam aktivitesini bozacak kadar ciddi olan bir klinik durumdur.

Demansın belirti ve bulguları

Ağır bellek kaybı, unutkanlık

Soyut düşünceleri oluşturma beceriksizliği

Konsantrasyon güçlüğü

Gündelik ya da karmaşık işleri yapmada zorluk

Kişilik değişiklikleri

Şüpheci ya da garip davranışlar

Normal yaşlanma sürecinde belli ölçülerde unutkanlık olması (beyin işlevlerindeki yavaşlamaya bağlı), karmaşık problemleri çözmek için daha fazla zamana gereksinim duymak doğaldır.

HER UNUTKANLIK DEMANS BELİRTİSİ DEĞİLDİR!

İleri yaşlarda ortaya çıkan demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI’dır.

Primer (Dejeneratif) Demans Nedenleri

Alzheimer Hastalığı        %50-80 

Lewy cisimcikli demans   %20 

Fronto-temporal demans   <%5

Hareket bozukluğu(Parkinson hastalığı) ile birlikte <%5

Sekonder Demans Nedenleri

Vasküler demans:

Multi-infarkt demans

Binswanger hastalığı

Stratejik infarkt demansı

CADASIL

Toksik-metabolik demanslar:

Wernicke-Korsakoff hastalığı

B12 vitamin eksikliği

Hipotroidi

Kronik karaciğer hastalığı

Organil çözücülere maruz kalma

İlaçlar

Enfeksiyon hastalıkları

AIDS

Sifiliz

Kr. Menenjit

HSV

Whipple hastalığı

Normal basınçlı hidrosefali

Kafa içi yer kaplayıcı hastalıklar

Beyin tümörleri

Subdural hematom

Demans Tedavisi

Ne yazıkki Demans ve Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Kullanılan ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya ve hastaya iyilik hali sağlamaya, semptom ve bulgularını rahatlatmaya yöneliktir.

Entellektüel fonksiyonlarda bozulma ya da kayıp olarak niteleyebileceğimiz AH’nın ilaçla tedavisi günümüzde, ruhsat almış ve rutinde kullanılan asetilkolinesteraz inhibitörleri (AchEİ) (Donapezil, Rivastigmin, Galantamin)  ve N-metil D-aspartik asit (NMDA) reseptörlerini parsiyel olarak bloke ederek etkisini gösteren Memantin ile yapılmaktadır. Bunun dışında hastanın ajitasyonlarını azaltmak, iştahını arttırmak, uykusunu düzeltmek, dezorganize davranışlarını engellemek için de anti psikotik ilçalardan yararlanılır.

 

 

Bu Habere Yorum Yap

 
 
   
 

Anlaşmalı Kurumlar

gen