HUZURSUZ BACAK SENDROMU

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Huzursuz bacak sendromu (HBS) genel popülasyonu %5 - %10 oranında etkileyen kronik sensörimotor bir hastalıktır. HBS istirahat esnasında özellikle bacaklarda hareket etme isteği doğuran, hoş olmayan duysal semptom ve ağrı olarak tanımlanır. Bu semptomlar özellikle geceleri olmakta hareketle kısmen azalmakta ya da geçici bir rahatlama olmaktadır.

NÖROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. MEHMET YÜCEL, BİLGİLENDİRİYOR

Hastalar yatağa girdiklerinde bacaklarını nereye koyacaklarını bilemezler. Bacaklarının üstüne oturmak sıkmak, sıcak veya soğuk suyla yıkamak, yürümek şikayetleri kısmen rahatlatır. Hasta en son yorulup uyuyabilir.

HBS sekonder ve primer HBS diye 2’ye ayrılmaktadır. Semptomatik RLS’da altta yatan bir etiyoloji gösterilebilmektedir. Demir eksikliği en sık karşılaşılan sebeptir. Polinöropati, hiperüremi, romatoid poliartrit ve multipl skleroz gibi sistemik hastalıklar tetikleyici faktör olabilmektedirler. Primer RLS tanımı ise etiyolojisi bulunamayan hastalarda kullanılmaktadır. Primer RLS’li hastaların yaklaşık %50’sinde aile öyküsü vardır. Buna rağmen bu hastalarda spesifik bir gen gösterilememiştir.

HBS patofizyolojisinde dopaminerjik kontrol bozukluğunun yanında periferal duysal modülasyonunda bozuk olduğunu belirtmişlerdir.

Akpınar’ın yaptığı bir çalışmada HBS’da diensefalospinal dopamin sistemindeki inhibitör mekanizmanın bozulmasına bağlı olabileceği belirtilmiştir. 

Tedavi

Demir eksikliği mutlaka düzeltilmeli, ferritin düzeyin 50 nin üzerinde tutulmalıdır. Ağrı tedavisinde dopamin reseptör agonistleri gerekirse pregabalin kullanılabilir.

 

 

Bu Habere Yorum Yap

 
 
   
 

Anlaşmalı Kurumlar

gen