Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümümüz kardiyolojinin her alanında güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Erişkin Kardiyoloji bünyesinde bir koroner yoğun bakım ünitesi, koroner anjiografi yapılan hastaların takip edildiği servis, kardiyoloji polikliniği, girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, ritim holter ve tansiyon holter) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.

Anjiyografi

Hastanemizde 2 adet anjiyo ünitesi mevcut olup koroner anjiyo (kalp damarlarının görüntülenmesi), periferik anjiyo (bacak ve ayak damarlarının görüntülenmesi), Karotis anjiyografi (şah damarı/ karotis arterin görüntülenmesi), renal anjiyo (böbrek atar damarının görüntülenmesi) gibi tüm arteriyel görüntüleme işlemleri yapılmaktadır.

Koldan anjyo (Radiyal anjiyografi)

Kol bileğindeki radiyal arterden anjiyo kılıfını yerleştirmek suretiyle yapılan anjiyografi işlemidir. Bilek damar çapı 2 mm ve üzerindeki hastalarda uygulanabilmektedir.Koldan anjyonun kasık bölgesinden yapılan anjiyoya göre ne üstünlüğü vardır? Kasık bölgesinden anjiyo yapıldığında işlem sonrası 6 saat süreyle sırt üstü yatılması ve kasık bölgesine kum torbası/ağırlık/ close pet uygulaması gerekmektedir. Hâlbuki kol anjiyosu sonrası hasta kolayca ayağa kalkmakta aynı gün eve taburcu bile edilebilmektedir. Ayrıca kasık bölgesinden yapılan anjiyoda kasık bölgesinde kanama, şişlik, morarma gibi semptomlar nadirende olsa (%4-5) gelişebilmektedir. Koldan yapılan anjiyo ile bu risk ortadan kalkmaktadır. Bazı hastaların kasık bölgesindeki damarlarında tıkanıklık olması sebebiyle kasıktan girişim yapılamamakta bu hastalarda da kol anjiyosu tek yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.Balon ve Stent (perkutananjiyoplasti) kalp damarlarına, karotis damarlarına, bacak damarlarına, böbrek damarlarına: Gerek kalp damarları olsun gerek diğer damar darlıkları olsun %70'in üzerindeki darlıklar sıklıkla semptomlara yol açmakta ve müdahale gerektirmektedir. Öncelikle darlığın olduğu bölgeye kateter adı verilen plastik borucuklarla ulaşılmakta ve darlığın içinden çok ince tellerle geçilmekte ve bu telin üzerinden önce balon kaydırılarak en dar yerinde balon şişirilmektedir. Sonrasında balon geri alınıp stent darlık bölgesine ilerletilmekte ve uygun yerde stent açılarak şişirilmektedir.

İlaçlı stent ne demektir ? Neden gereklidir?

Stentlerin üzerine bir takım değişik teknolojilerle stentin yıllar içerisinde daralmasını geciktiren veya ciddi oranda engelleyen ilaçlar yerleştirilmektedir. Kalp damarında ki darlığının uzunluğu arttıkça ve damar inceldikçe konulan stentin sonraki yıllarda daralma olasılığı artmakta bazı hastalar için bu oran ilaçsız stenler için %30'lara ulaşmaktadır. İlaçlı stentlerde bu oran %10 ve altına inebilmektedir. Tüm dünyada tekrar daralma olasılığını sıfıra indirecek stent araştırmaları hızla devam etmektedir. Değişik ilaçlarla kaplı ve değişik metal örgülü stentler denenmektedir. Maalesef mükemmel bir stent henüz geliştirlememiştir. Ancak ilaçsız çıplak metal stentlere göre çok yol alındığı da bir gerçektir. İlaç kaplı stentlerin çapı ince olanları devlet tarafından ödenirken 3.5 mm ve üzeri çapı olanlar devlet ödemesi kapsamı dışındadır.

Eriyebilen stent nedir?

Bu stentler biyolojik olarak vucut tarafından 2-3 yıl içerisinde yüksek oranda emilerek yok olan stentlerdir. Avantajı damar içerisinde daimi bir metal yük oluşturmamaktadır. Sonra tekrar daralsa bile metal bir kısım olmadığı için daha önce hiç müdahale edilmemiş bir darlık gibi sıfırdan tedavi imkanı sağlamaktadır. Dezavantajı ise pahalı olmaları ve devlet ödemesinde olmamalarıdır.

Kalp pili ve şoklama cihazı (pacemaker ve ICD)

Kalp pilleri tek kablolu, çift kablolu ve 3 kablolu olarak değişik amaçlarla kullanılan cihazlardır. Bazı modellerde bu kablolardan birinin şoklama özelliği de bulunmaktadır (ICD). Piller tamamen cilt altına yerleştirilmekte olup yaklaşık kibrit kutusu büyüklüğündedir. Şoklama özelliği olanların boyutu ise yaklaşık 2 kibrit kutusu kadardır. Cihazların tamamı kalp ihtiyaç duyduğunda devreye girmekte diğer vakitlerde ise sigorta gibi beklemektedirler. Pillerin bazıları kalp hızı yani nabız dakikada 60’ın altına düştüğünde devreye girmektedir. Şoklama özelliği olanlar ise genellikle kalp hızı 170-180/dk üzerine çıktığında devreye girip kalp ritmini ve hızını normal düzene getirmektedirler. Üç kablolu piller ise kalp yetersizliği olan hastaların bazılarında kullanılmakta olup kalbin daha uyumlu ve etkili kasılmasını sağlamaktadırlar. Piller cilt altına ağrı kesici iğne ile cilt uyuşturulduktan sonra konulmakta hastanın işlem sırasında bilinci açık bulunmaktadır. İşlem bitince cilt 4-5 dikiş atmak suretiyle kapatılmaktadır. Hangi hastaya hangi cihazın takılacağına kalp doktorunuzun dikkatli bir incelemesi sonucu karar verilmektedir. Hastanemizde tüm kalp pili ve şoklama cihazı çeşitleri takılmaktadır.

Mitral Balon Valvüloplasti

Romatizmal mitral kapak darlığı olup hastalığa bağlı nefes darlığı ve günlük faaliyetlerinde kısıtlanma olan hastalarda ameliyat öncesi hastaya vakit kazandırmak üzere yapılan bir tedavi seçeneğidir. Kapak yapısı aşırı kireçli olmayan ve kalbinde pıhtı olmayan hastalarda tercih edilmektedir. Hasta yaşı ne kadar genç ve kapak yapısı ne kadar az kireçli ise başarı şansı artmaktadır. İşlem sırasında kapakta yırtılma ve ciddi mitral kapak kaçağı oluşması en önemli risklerin biridir. Bu durumda da hasta kapak ameliyatına yönlendirilmektedir. Kasık bölgesinden toplar damar yoluyla ilerlenerek kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasında bir iğne ile delik oluşturulmakta ve bu delikten geçilerek daralmış romatizmal kapağa ulaşılmakta ve kapak genişletilmektedir. İşlem sırasında hasta tamamen uyanık olmaktadır.

Doğuştan kalp deliklerinin kapatılması (ASD/VSD/PDA)

Kasık bölgesinden cilde yapılan ağrı kesici iğne sonrası damara girilmekte kalbin içerisine kadar ulaşılmakta ve delik olan bölgeye gelince o bölgede şemsiye veya tıpa şeklindeki cihazlar (occluder) açılmak suretiyle delik kapatılmaktadır. Seçilmiş vakalarda işlem başarısı %90’ın üzerindedir.

Kalp Kateterizasyonu

Akciğer tansiyonu (pulmoner hipertansiyon) vakalarında sebebin araştırılması için yapılan önemli bir testtir. Pulmoner arterin gerçek ve en doğru ölçümü yapıldıktan sonra direnç hesaplamamaları ve pulmoner arter basıncının ilaçlara yanıtının anjiyo laboratuvarında değerlendirildiği (vazoreaktivite testi) bir işlemdir. Kasık bölgesinden cilde yapılan ağrı kesici sonrası toplar damara girilerek sağ kalbe ve pulmoner artere ulaşılmakta kateterin geçtiği pek çok bölgeden hem basınç ölçümü hemde kan gazı analizi yapılmaktadır.

Kardiyoloji poliklinik hizmetleri

Polikliniğimizde hipertansiyon tanısının en doğru şekilde tanısının konulması ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanılan Tansiyon Holteri Cihazı, Ritim bozukluklarının tespiti için 24 saatlik ritim holteri, kalp damar tıkanıklığı şüphesi olan hastalarda tanı ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde efor testi ve kalp yetersizliği, kapak hastalığı, kalp delikleri, kalp zarı ve kalp kası hastalıklarının, aort genişlemesi vb. bir çok hastalığın teşhisinde vazgeçilmez olan ekokardiyoğrafi (kalp ultrasonu) gibi tetkiklerin tamamı yapılmaktadır.

Bu Bölüme Yorum Yap

 
 
   
 

 

Doktorlarımız

Çalışma Saatleri
  • P.tesi - Cuma
    08:30 - 17:30
  • Cumartesi
    08:30 - 13:00
  • Pazar
    Acil Servis

Yorum