MESANE (İDRARA TORBASI) TAŞI

MESANE (İDRARA TORBASI) TAŞI

İdrar Torbası Taşı neden oluşur?

MESANE (İDRARA TORBASI) TAŞI


Daha çok erkeklerde görülen mesane taşları işeme disfonksiyonu veya abancı cisim gibi altta yatan patolojilerin bir sonucudur. işeme disfonksiyonlarının sebebi ise alt üriner sistem obstruksiyonuna sebep olan idrar kanalı darlığı, iyi huylu prostat büyümesi, mesane boynu darlığı ve nörojenik mesanedir.

idrar sondası, unutulmuş J stent gibi yabancı cisimlerde mesane taşları oluşumu için çekirdek görevi görebilirler. Genellikle tek bir mesane taşı olmasına karşın bazen çok sayıda mesane taşı da görülebilmektedir.

Belirtileri

  • idrarda yanma, sızlama, yaparken zorlanma gibi rahatsız edici şikayetler
  • kesintili idrar yapma
  • enfeksiyon
  • karın alt kısmında ağrı-dolgunluk, baskı hissi
  • idrarda kanama

 

Fizik muayene ile bulgu vermeyen mesane taşlarının büyük bir kısmı radyoopak değildir. Tanı daha çok ultrasonografi ile konulmaktadır. Günümüzde measne taşları endoskopik olarak tamamen tedavi edilebilmektedir.

 

 

Bu Habere Yorum Yap

 
 
   
 

Anlaşmalı Kurumlar

gen