KARDİYOLOJİ CHECK-UP PAKETİ

KARDİYOLOJİ CHECK-UP PAKETİ

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Çabuk yorulma, siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.

KARDİYOLOJİ CHECK-UP PAKETİ

 

  

Elektrokardiyografi (EKG) : Non invaziv bir tanı yöntemi olan EKG kalpte oluşan elektriksel aktivitenin kaydedilmesidir. Kaydedilen bilgiler kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin çalışması hakkında bilgi verir.

 

Efor Testi: Koroner arter hastalıklarının saptanmasında ve yaygınlığının belirlenmesinde kullanılan efor testi sonucunda semptomlar değerlendirilir ve hastalığın ciddiyeti belirlenir.

 

Holter EKG: 24 saatten daha uzun süre EKG kaydı gereken hastalarda uygulanan bir tanı yöntemidir

 

Akciğer Grafileri: Kalbin pozisyonu ve kardiyotorasik oranı hakkında önemli bilgilere ulaşılmasını sağlayan akciğer grafileri kalp hastalıklarında kullanılan önemli tanı yöntemlerinden biridir.

 

Ekokardiyografi (EKO) : Kalp yetmezlikleri ve kalp kapaklarındaki bozuklukların tanısında kullanılan EKO bir prop aracılığıyla kalp yapısının incelenmesini sağlar.

 

BT Koroner Anjiyografi: Koroner anjiyografi yapılamayan hastalarda uygulanan BT koroner anjiyografi genellikle tarama amacıyla da kullanılır.

 

Kardiyak Kateterizasyon: Koroner arter hastalıkların ve kapak hastalıklarının tanısında oldukça önemli bir tanı yöntemi olan kardiyak kateterizasyon ile invaziv yollarla kalpten biyopsi alınır ve kalp odalarının basınçları ölçülebilir.

 

HASTANEMİZ “KARDİYOLOJİ CHECK-UP PAKETİ”

MUAYENE

•Kardiyoloji

 

LABORATUVAR

•Tam Kan Sayımı •ALT •AST  •Glukoz •Kolesterol •HDL Kolesterol  •LDL Kolesterol •Kreatinin •Kan Üre Azotu •Potasyum •Sodyum •TSH •Trigliserid •Ürik Asit

•EKG •Efor •EKO

 

 

Bu Habere Yorum Yap

 
 
   
 

Anlaşmalı Kurumlar

gen